Podcast na kľúč

Od nahratia, po vydanie

 • Nahratie podcastu kdekoľvek
 • Technické zabezpečenie (úprava zvuku na štúdiovú kvalitu)
 • Dramaturgia
 • Vytvorenie zvukovej identity
 • Názov a popis epizody
 • Upload

Podcastové

poradenstvo

 • Ako začať
 • Podcaster nie je moderátor
 • Kompetencia
 • Správna dĺžka epizódy
 • Dôležitosť správneho názvu
 • Periodicita vydávania

Zvuková úprava

alebo Dramaturgia

 • Máš zvukovú nahrávku a chceš, aby znela profesioníálne? 
 • Potrebuješ vytvoriť zvukovú identitu (zvučky, jingle,..)?
 • Chceš plynulú epizódu bez breptov, nečistôt a zbytočných medzier?
 • Máš Youtubové video so zlým zvukom?